QUALITAT
 

La Hispano Igualadina, S.A. té com a prioritat, adquirir i mantenir el més alt nivell de qualitat en la prestació dels seus serveis, d'acord amb els requisits de qualitat aplicables i exigits pels seus clients.

El seu compromís amb la qualitat i la innovació queda patent en l'obtenció, el Desembre del 2001, de la CERTIFICACIÓ de QUALITAT ISO 9001:2000.

Per aconseguir aquest objectiu, l'empresa ha establert un Sistema de Qualitat que li permet garantir la qualitat dels seus serveis, mitjançant un estricte control del procés i dels mitjans utilitzats, tal com reflecteix el nostre MANUAL DE QUALITAT, del qual destaca la POLÍTICA DE QUALITAT.

Per garantir el compliment del Sistema de Qualitat, el Comitè de Qualitat es reuneix periòdicament per comprovar si s'han complert els objectius marcats amb anterioritat i establir-ne de nous.

Com a resultat de l'esforç exercit, La Hispano Igualadina, S.A. ha obtingut l'any 2004 la CERTIFICACIÓ de QUALITAT ISO 9001:2000, que ratifica la implantació eficient del Sistema de Qualitat a la nostra empresa com un compromís d'exigència, de cara als nostres clients, encara més alt.